Loading... (0%)
Slide background
Slide background
Slide background
kddkia

Budowa Obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński-Gdynia

Trasa ma mieć 7,6 km długości i przekrój 2+1. Ominie miasto od południa, wyprowadzając ruch tranzytowy z zatłoczonego centrum miasta.
Powstaną cztery węzły drogowe, łączące główną arterię z drogami niższych kategorii:

Kościerzyna Zachód 
(0+500 km)
skrzyżowanie z drogą krajową nr 20 i drogą powiatową nr 2403G

Kościerzyna Południe
(2+300 km)

skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 214

Kościerzyna Wschód
(5+800 km)

skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 221

Wieżyca
(7+300 km)

skrzyżowanie z obecną drogą krajową nr 20

Wykonane obiekty w ramach tych węzłów będą posiadały rezerwę terenu pod przyszłą rozbudowę obwodnicy do przekroju 2×2.
W ciągu trasy powstaną cztery obiekty mostowe, w tym największy 100-metrowy nad linią kolejową, a nad trasą pięć kolejnych. W ramach inwestycji zostanie wybudowanych także szereg urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne i infiltracyjne. Przebudowane, bądź wybudowane zostaną również drogi lokalne i dojazdowe obsługujących tereny przyległe do nowej trasy o długości przeszło 10 km. Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu planuje się we wrześniu 2017 roku.

Przyjęte parametry techniczne projektowanej obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20:

1 jezdnia – przekrój 2 + 1

W obrębie węzłów występują dwie jezdnie rozdzielone pasem rozdziału min 3.00 m

  • droga klasy – GP
  • prędkość projektowa – 80 km/h

Prędkość projektowa – 70 km/h – włączenia w istniejącą DK20

  • szerokość opaski środkowej  – 1.5m
  • szerokość opaski zewnętrznej – 2×0.5m
  • szerokość poboczy gruntowych – min. 2×1.0m
  • kategoria ruchu – KR4
  • obciążenie – 115 kN/oś