Loading... (0%)

Zawiadomienie o inwentaryzacji stanu technicznego budynków

09 października 2015

Inwentaryzacja stanu technicznego budynków prowadzona będzie w terminie od 19.10.2015 do 31.10.2015 w związku z planowaną budową obwodnicy m. Kościerzyna.

Inwentaryzacje będą prowadzone w godzinach od 8:00 do 18:00. Odbędą się dwie próby wejścia na nieruchomość w celu dokonania inwentaryzacji. W przypadku braku udziału właściciela/mieszkańców lub najemców inwentaryzacja dotyczyć będzie tylko widocznych elementów od strony wejścia na daną działkę.

Inwentaryzacje przeprowadzą inżynierowie z firmy Lehmann + Partner POLSKA Sp. z o.o. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.