Loading... (0%)

Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej

22 lipca 2015

Dnia 25.06.2015 został złożony wniosek: „PONOWNA KOREKTA TREŚCI WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (ZRID) ORAZ WZNOWIENIE ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA”. W związku z powyższym zostało odwieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia, wszczętego na wniosek z dnia 17.03.2014r., złożonego przez pana Waldemara Chejmanowskiego – Zastępcę Dyrektora Oddziału GDDKiA w Gdańsku, a zawieszonego postanowieniem Wojewody Pomorskiego z dnia 13.06.2014r., znak sprawy WI-II.7820.3zaw.EZ.